خانه هنر نامیرا
خانه ی بازسازی شده به سبک قاجار که از خانه های سنتی ایوانی است که با اصول مرمت ابنیه بازسازی شده است این خانه زیبا در محل باغ پنبه ی قم واقع است و اکنون خانه هنر استان محسوب می شود.
باتشکر از گروه هنری نامیرا
عکاس: مصطفی مداح نظری
نظرات کاربران
UserName