ساخت سازه تاج محل هند از چوب کبریت
برای ساخت همچین اثری باید علاوه بر هنر ذاتی صبر فراوان و پشتکار زیاد داشته باشید. هر چند که ساخت یک سازه شبیه به تاج محل با چوب های کبریت کوچک، کاری است که در مرحله اول غیر ممکن به نظر می رسد. ولی داشتن این صبر و پشتکار باعث شد تا هنرمند هندی به نام شیخ سلیم بها جرات شروع چنین اثری را داشته باشد و آن را نیز به نحو احسن اجرا کند. این اثر جالب با استفاده از 75 هزار عدد کبریت ساخته شده است و یکی از جالب ترین آثاری است که تا بحال در دنیا توسط چوب کبریت خلق شده است.
نظرات کاربران
UserName