جوان نشسته
نگارگری از مکتب اصفهان
نظرات کاربران
UserName