گل و مرغ
تکنیک رنگ روغن ، متعلق 1901 موزه ملی تفلیس
نظرات کاربران
UserName