آرامش
آرامش یعنی ...
قایق زندگیت را به دست کسی بسپاری که صاحب آرامش است..
نظرات کاربران
UserName