اولین سلام ...
بارالها! درود و رحمت فرست بر علی بن موسی الرضا(علیه السلام). امام با تقوا، پاک و حجت تو بر هر که روی زمین و هر که زیر خاک است. رحمتی بسیار، کامل، با برکت، پیوسته، پیاپی و دنبال هم. همچون بهترین رحمتی که بر هر یک از اولیائت فرستادی.
عکس: محمد رجبیان
نظرات کاربران
UserName