انار نیوک یزد
نیوک روستایی در حدود یک ساعت فاصله از شهر یزد است که باغ داری و دامپروری اشتغال اصلی آنجاست
عکاس: مصطفی مداح نظری
نظرات کاربران
UserName