گوسفند دریایی
موجودی خارق العاده و بسیار بامزه که شبیه حلزون راه میره و تنها جانوریست در جهان که میتواند فتوسنتز کند
نظرات کاربران
UserName