نجات معجزه آسا از سانحه هوایی
روز مسابقات سوپر گلد روز وحشتناکی برای خلبان جرج گیبونی بود. او با هواپیمای خود که به (سریع سیر) مشهور بود پرواز کرد ولی پس از چند ثانیه از برخواستن به زمین برخورد کرد. با کمال تعجب او بدون صدمه دیدن از بین لاشه هواپیما بیرون آمد و به بیمارستان منتقل شد. شما هم میتوانید متلاشی شدن هواپیمایش را در عکس ها ببینید.
نظرات کاربران
UserName