کودکان مهمان و میزبان در مسیر اربعین
تصاویری از کودکان مهمان و میزبان از زائرین امام حسین صلی الله علیک در مسیر مشایخ عراق
عکاس: مصطفی مداح نظری
نظرات کاربران
UserName