گزارش تصویری از پرشیب ترین خیابان دنیا
این خیابان که گفته می شود شیب آن بیشترین مقدار در نوع خود و در کل دنیا میباشد در داندین نیوزلند واقع شده است. طول این خیابان 347 متر است . برای بالا رفتن از این کوچه باید حتما اتومبیل شما دارای ترمز های مطمئنی باشد.
نظرات کاربران
UserName