کوههاس سر از ابر برآورده
در آیات 6 و 7 سوره نبا می فرماید: آیا زمین را آسایشگاه نکردیم و کوهها را میخ های آن قرار ندادیم. این آیات به نعمت هایی که ضامن سلامت انسان هاست اشاره می کند که خدا زمین را بستر زندگی و آرامش قرار داد. و کوهها همچون میخ بر روی زمین کوبیده می شوند و اگر کوهی نبود زمین یا زیاد گرم و یا زیاد سرد و سست می شد و زندگی برای بشر ناممکن می شد.و از آنجا که ممکن است در برابر نرمی زمینهای مسطح اهمیت کوهها و نقش حیاتی آنها فراموش شود در آیه 7 سوره نبا می افزاید: و آیا کوهها را میخ های زمین قرار ندادیم؟
نظرات کاربران
UserName