تکه سنگ های بزرگ روی آب
""" وَ إِلَى السَّماءِ كَيْفَ رُفِعَتْ"" و چرا به آسمان نمى‏نگرند كه چگونه افراشته شده، و به قنديل‏هاى پر نور چون خورشيد و ماه و ستارگان درخشنده آراسته گشته، و در زير آن كره هوا قرار داده شده كه مايه بقاى هر جاندار است و بدون تنفس آن هوا زنده نمى‏ماند.
"" وَ إِلَى الْجِبالِ كَيْفَ نُصِبَتْ"" و چرا به كوه‏ها نمى‏انديشند كه چگونه ايستاده‏اند، و ريشه‏هاى آنها مانند ميخ اجزاى زمين را بهم ميخكوب كرده، و از مخازن آن چشمه‏ها و نهرها جارى مى‏شود، و معادن را در سينه خود حفظ مى‏كنند. (غاشيه 19)


"
نظرات کاربران
UserName