منبت کاری بر روی پوسته تخم مرغ
هنرمندی به نام برایان بایتی (Brian Baity) پوسته های شکننده تخم مرغ را به مجسمه های بسیار دیدنی تبدیل کرده است.در ادامه آثار او را خواهید دید.
نظرات کاربران
UserName