کودکان در آمریکا با ترس از وقوع تیراندازی به مدرسه می روند

ایگاه اینترنتی هیل: بنیاد دفاع از کودکان در نظر سنجی از کودکان مدرسه ای متوجه شد یک سوم آنها می گویند که نگران هستند در مدرسه شان تیراندازی اتفاق بیفتد.
نظرات کاربران
UserName