باغ موزه «گیاهان دارویی و معطر» زنجان
باغ موزه گیاهان دارویی در بازار تاریخی زنجان واقع شده است. این باغ موزه گیاهی شامل سه بخش گیاهان دارویی-نوشینه سرا و لابراتوار تحقیقاتی است. باغ موزه گیاهان دارویی زنجان، در حال حاضر با وجود120 تیره گیاه دارویی و نوشینه سرا، قابلیت بازدید برای عموم را دارد.
عکس: امیرحسین ناسوتی
نظرات کاربران
UserName