دربند كردن ضحاک
دربند كردن ضحاك به دست فريدون: شاهنامه كتابخانه پرينستون؛ احتمالا شيراز؛ صفوی
نظرات کاربران
UserName