گزارش تصویری از باز شدن چترهای صحن مسجدالنبی
این تصاویر جذاب مربوط است به حیاط مسجد النبی. در محوطه این حیاط چترهایی نصب شده تا گرمای بعد از ظهر را کاهش داده و زائران در خنکای آن به عبادت بپردازند. ...
نظرات کاربران
UserName