دوره آموزشی «رزم آب برد» گردانهای فاتحین غرب تهران
دوره دوم آموزشی، تاکتیکی آبی خاکی «رزم آب برد» ، گردانهای فاتحین غرب استان تهران، جهت افزایش توان رزمی نیروهای این گردان در اطراف تهران برگزار شد.
عکس: حسین مرصادی
نظرات کاربران
UserName