اجتماع عاشقان اربعین حسینی (ع)
دومین اجتماع عاشقان اربعین حسینی،عصر پنج شنبه ۲۸ شهریورماه در میدان امام حسین(ع) تهران برگزار شد.
عکس: سعید خلیلی
نظرات کاربران
UserName