بالگرد شاهد285
شاهد ۲۸۵ نوعی بالگرد سبک در کلاس تهاجمی/شناسایی است که در ایران ساخته شد. این هلی‌کوپتر ۱۴۰۰ کیلوگرمی (وزن برخاست) که در سال ۱۳۹۰ رونمایی شد با یک برجک مجهز به تیربار پی‌کا در دماغه و لانچرهای شلیک راکت و موشک ضد زره بال‌چه‌های دو طرف بالگرد مسلح شده‌است. شاهد ۲۸۵ در دو مدل تهاجمی سبک،شناسایی و گشت دریایی ،ضد کشتی ساخته می‌شود.
شاهد ۲۸۵ شباهت بسیار زیادی با شاهد ۲۷۸ دارد که چند سال قبل از رونمایی شاهد ۲۸۵ معرفی شده بود. شاهد ۲۷۸ نیز با مهندسی معکوس یا بهینه‌سازی بل ۲۰۶ جت‌رنجر تهیه شده و در دو مدل چندمنظورهٔ غیر مسلح و شناسایی مسلح (OH-78) معرفی شده بود.
نظرات کاربران
UserName