بزرگترین مشکل اقتصاد
پوستر با کیفیت ، از نظر رهبری عزیز، بزرگترین مشکل اقتصادی ایران وابستگی آن به نفت است
نظرات کاربران
UserName