سید عبدالملک بدرالدین الحوثی
پدرش، بدرالدین حوثی محقق دینی و از اقلیت شیعیان زیدیه یمن بود. او همانند خانواده‌اش به امور و مسائل منطقه‌ای و بین‌المللی توجه بسیاری داشت و آنها را پیگیری می‌کرد. متأهل و دارای فرزندانی هست. بخشی از دوره کودکی را در منطقه «مران» از توابع استان «صعده» در شمال غربی یمن و بخش دیگر این دوره را در منطقه «جمعة بن فاصل» از توابع ناحیه «حیدان» در صعده سپری کرد و دوره جوانی را نیز در همین منطقه گذراند.
در ۲۸ سالگی به رهبری گروه حوثی‌ها انتخاب شد. در این راه، از برادران بزرگتر خود پیشی گرفته و از تأیید پدرش برخوردار بود. این رویداد پس از کشته شدن برادرش حسین الحوثی بنیانگذار جنبش حوثی‌ها در سال ۲۰۰۴ اتفاق افتاد. پس از کشته شدن برادرش حسین و دستگیری پدرش بدرالدین، در صعده ماند و به مرتب کردن صفوف پیروان و مدیران گروهش پرداخت. او به تثبیت گام‌های فکری و سیاسی گروه در صعده و توسعه آن در مناطقی در عمران و صنعا، موفق شد.
نظرات کاربران
UserName