آرامکو سوخت
پس از حمله موفق پهبادی و ویژه مبارزین یمنی به قلب صادرات نفت سعودی ، صادرات نفت آنها نصف شد گرانترین تجهیزات نظامی امریکایی مستقر در سعودی هم هیچ کاری نتوانستند انجام دهند. آرامکو که مایه افتخار سعودی ها بود و می خواستند با افزایش ظرفیت آن جای نفت ایران را تامین کنند اکنون باید ماهها وقت بگذارد تا بتواند کمر راست کند.
نظرات کاربران
UserName