کریستال
کریستال یا بلور های طبیعی حاصل واکنش های طولانی مدت مواد معدنی در طبیعت هستند
نظرات کاربران
UserName