فراکتال کاکتوس
فراکتکال چرخش عنصر بر زوایای دقیق است که در طبیعت از قدرت خدا بسیار جاها از جمله در گیاهان با آن مواجه هستیم
نظرات کاربران
UserName