مفروش شدن حرم امام حسین (ع)
صحن حرم مطهر امام حسین(ع) به منظور استقبال از جمعیت میلیونی زائران و عزاداران محرم و اربعین و تسهیل تردد با فرش قرمز مفروش شد.
عکس: زهیر صیدانلو
نظرات کاربران
UserName