چرخ دنده دوچرخه
دوچرخه های کوهستان و خیابان در نوع طراحی چرخدنده ها برای افزایش سرعت و کاهش توان تمایز دارند
نظرات کاربران
UserName