بیش از حد آب سرد نخورید!
آب سرد برای کبد و معده مشکلات جدی ایجاد می کند
نظرات کاربران
UserName