مزاج طعم های مختلف سیب
طبيعت سیب شيرين گرم و تر و سیب ترش سرد و خشك؛ و سیب ميخوش در گرمي و سردي معتدل و خشك است.
سيب ميخوش خون خوبی توليد مي كند، برطرف کننده تشنگي و حالت تهوع و اسهال صفراوي مي باشد.
مصرف سیب ترش در طولانی مدت موجب بروز مشكلات گوارشی و قولنج و کند ذهنی می شود پس توصیه میشود همراه مصلحات آن یعنی هل و دارچین صرف شود.
نظرات کاربران
UserName