نقاشی بر روی پرهای قو
هنرمند بریتانیایی به نام آیان دیوی بوم جدید برای نقاشی انتخاب کرده است. او برای نقاشی از پر های ظریف قو استفاده میکند. وی آثار فوق سبک خود را به قیمت صد ها دلار به فروش میرساند. خلق هر سری از آثارش ممکن است هفته ها بطول انجامد. وی پر های مورد نظر خود را از روی زمین جمع میکند و پس از نقاشی با مواد نگه دارنده خاصی آن ها را در برابر صدمات آتی حفظ میکند. همچنین این هنرمند خلاق برای نقاشی بر روی این پر ها از قلمویی با سایز 000 استفاده میکند تا ظریف ترین کار ممکن را خلق کند.
نظرات کاربران
UserName