ولایت اسلامی
اگرامروز مسلمانان جهان وملت های كشورهای اسلامی ، شعار ولايت اسلامی سردهند ، بسياری از راه هاي نرفته وگره های ناگشوده امت اسلامی باز خواهد شد ومشكلات كشورهای اسلامی حل خواهد شد.
نظرات کاربران
UserName