نسخه ارزنده تذهیب خط
یک نسخه قدیمی از یک خط نستعلیق که تذهیب نفیس و ارزنده با طلا شده است
نظرات کاربران
UserName