شمسه
یک شمسه روی نسخه ای قدیمی نفیس ، شمسه نوعی شکل در نگارگری رشته تذهیب می باشد که بسیار متنوع و زیباست
نظرات کاربران
UserName