باغ سنگی جالب در سیرجان
باغ سنگی در 40 کیلومتری سیرجان به سمت بافت در استان کرمان واقع است، خالق این اثر که بیشتر جنبه هنری دارد، پیرمردی کر و لال بوده که دیگر در قید حیات نیست.
نظرات کاربران
UserName