تصویری از موزه جنگ هیروشیما
یک ساعت باقیمانده از حمله اتمی تروریسیتی امریکا به ژاپن
توقف ساعت بر روی ۸:۱۵، لحظه حمله آمریکا به هیروشیما و کشته شدن بیش از ۲۰۰ هزار نفر
نظرات کاربران
UserName