مدارا کردن خصلتی پسندیده
امیرالمومنین امام على عليه السلام: المُداراةُ أحمَدُ الخِلالِ
مدارا کردن، پسندیده ترین خصلت است.
نظرات کاربران
UserName