نگاتیو
تصاویر بسیار با کیفیت از نگاتیو که در گذشته ای نه چندان دور تنها راه عکاسی و ظهور عکس بود و به عکاسی آنالوگ معروف است
نظرات کاربران
UserName