آبی بر آتش
اقتدار ما آتش هر شرّی را خاموش خواهد کرد
طراح: محمد تقی‌پور
عکاس: مرتضی آخوندی
نظرات کاربران
UserName