گلوله ی شکار
تصویر بسیار بزرگ از چند گلوله تفنگ شکاری که داخل آن مملو از ساچمه است
نظرات کاربران
UserName