کسب مدال طلای جهانی تکواندو با پای شکسته
در پیکار‌های جهانی هانمادانگ و در ماده تیویوپ چاگی لیلا کشاورزی با ثبت رکورد جهانی ٣متر و ٤٠سانتى متر، در این ماده و دریافت عنوان بال پرنده از طرف فدراسیون جهانى کوکى وان، مدال طلا را بر گردن آویخت.
نظرات کاربران
UserName