السلام علیک یا محمد بن علی امام الجواد
میخواهی آب آب بگویی نمیشود
گیرم که شد ولی چه کسی آبتان دهد؟
نظرات کاربران
UserName