مهریه سنگین معجزه نمی کند
از فرمایشات رهبر معظم انقلاب پیرامون مهریه های سنگین
نظرات کاربران
UserName