گزارش تصویری از خشم و تجمع در مقابل وال استریت
این تصاویر مربوط است به موج اعتراضات مردم امریکا در وال استریت . وال استریت نماد سرمایه داری غرب است و اوج گیری اعتراضات در آمریکا نشان می دهد مردم از نظام سرمایه داری به ستوه آمده اند. این معترضان که نام جنبش ضد وال استریت را برای خود برگزیده‌اند، در اعتراض به افزایش بحران مالی، بیکاری و همچنین نابرابری‌های اجتماعی در آمریکا حرکت اعتراضی خود راآغاز کرده‌اند
نظرات کاربران
UserName