اوریگامی
هنر تای کاغذ یا اوریگامی رشته ای علمی و تفریحی است که منجر به ساخت اشکال گوناگون می شود و برای تقویت هوش و استعداد و قوه ابتکار مفیداست
نظرات کاربران
UserName