پوستر خلیج امنیت، خلیج غرور، خلیج فارس
به مناسبت توقیف کشتی نفتکش انگلیسی بدلیل نقض مقررات در خلیج فارس توسط سپاه پاسداران
نظرات کاربران
UserName