دزدان دریایی ملکه
حضرت آیت‌الله خامنه‌ای: «در بین این توقعات بی‌مورد اروپا در برجام، انگلیس خبیث دزدی دریایی میکند و کِشتی ما را میدزدد؛ جنایت میکنند و شکل قانونی به آن میدهند. جمهوری اسلامی و عناصر مؤمن نظام، این خباثتها را بی‌جواب نمیگذارند و در فرصت خود و جای خود پاسخ خواهند داد.»
نظرات کاربران
UserName