توصیه سلوکی رهبر انقلاب به ائمه جمعه
توصیه سلوکی رهبر انقلاب به ائمه جمعه: از رفتن به سمت صاحبان قدرت و ثروت پرهیز کنید. ۹۸/۴/۲۵
نظرات کاربران
UserName