رودخانه ای در میان دشتان سرسبز
رودخانه ها از بالاترین نقاط یک منطقه شروع می شوند. رود خانه ها معمولا از چشمه ها ، بارش باران و ... تشکیل می شوند.رودخانه هامعمولا از کوهها و با آب شدن برف ها و یا ریزش باران ها شروع می شوند. یک رودخانه از ادغام شدن چند شاخه جریان تشکیل می شود . اکثر رودخانه ها در نهایت به دریاها ، دریاچه ها و یا اقیانوس ها می ریزند .
نظرات کاربران
UserName