سبزیجات در فضا
سبزیجات در فضا رشد می کنند، مؤسسه تحقیقاتی گیاه شناسی VEGGIE، واحد آزمایشگاهی کلمبوس، محل های فعالیت های باغبانی فضایی بین المللی است. مطالعه گیاه شناسی VEG-04 به بررسی قابلیت حیاتی مواد غذایی تازه در فضا می پردازد تا از فضانوردان در ماموریت های طولانی مدت پشتیبانی کند. گیاهان نوعی سالاد پس از 28 روز رشد می کنند و برخی از نمونه ها نیز توسط فضانوردان تست شده اند.
نظرات کاربران
UserName